ວິທີສັ່ງປື້ມ

ວິທີສັ່ງປື້ມຈາກຮ້ານດອກເກດສາມາດສັ່ງໄດ້ຕາມ 2 ຊ່ອງທາງດັ່ງລຸ່ມນີ້:


ວິທີທີ່ 1:


ຫຼັງຈາກທີ່ເຂົ້າເວັບໄຊ້ມາແລ້ວຈະປະກົດປຸ່ມສີ້ຟ້າ "Message Us " ດັ່ງພາບລຸ່ມນີ້ໃຫ້ກົດທີ່ປຸ່ມດັ່ງກ່າວ ແລ້ວລະບົບຈະເປີດໜ້າຕ່າງໂຕໃໝ່ຂື້ນມາ ເຊິ່ງຈະຂື້ນດັ່ງພາບລຸ່ມນີ້.
ຫຼັງຈາກນັ້ນໃຫ້ກົດໃສ່ຊື້ Facebook ຂອງຕົວເອງ ຖ້າຫາກວ່າ ເຮົາຍັງບໍ່ໄດ້ເຂົ້າ Login Facebook ລະບົບກໍຈະໃຫ້ທ່ານທຳການເຂົ້າລະຫັດເພື່ອເຂົ້າ Facebook ແຕ່ຖ້າ Facebook ປັດຈຸບັນທີ່ເຂົ້າຢູ່ແລ້ວບໍ່ແມ່ນຂອງທ່ານ ທ່ານສາມາດກົດທີ່ Switch Account ເພື່ອປ່ຽນເຂົ້າ Facebook ຂອງທ່ານ. ຫຼັງຈາກທີ່ກົດປຸ່ມແລ້ວລະບົບຈະເປີດໜ້າ Facebook Messenger ແລະ ທ່ານສາມາດຂຽນຂໍ້ຄວາມຫາທາງຮ້ານດອກເກດຜ່ານທາງ Facebook Messenger ໄດ້ເລີຍ.


ວິທີທີ່ 2:


ຫຼັງຈາກທີ່ເຂົ້າເວັບໄຊ້ມາແລ້ວສັ່ງເກດເບື້ອງຂວາມືລຸ່ມສຸດທ່ານຈະເຫັນມີ Facebook Messenger ຢູ່ແຈເບື້ອງຂວາມືລຸ່ມສຸດດັ່ງພາບລຸ່ມນີ້.ໃຫ້ກົດໃສ່ Chat Now ແລ້ວລະບົບຈະເປີດໜ້າຕ່າງນ້ອຍໆອັນໜຶ່ງຂື້ນມາ ແລະ ຈະຂື້ນໃຫ້ເຮົາເລືອກ ຊື່ Facebook ຂອງເຮົາ (ທຸກຂັ້ນຕອນມັນເຮັດຄ້າຍຄືວິທີທີ່ 1 ທີ່ໄດ້ກ່າວມາຂ້າງເທິງນີ້) ດັ່ງພາບລຸ່ມນີ້.ຫຼັງຈາກນັ້ນລະບົບກໍຈະເປີດໜ້າ Facebook Messenger ດັ່ງພາບລຸ່ມນີ້ ແລະ ທ່ານສາມາດເລີ່ມກັນສົນທະນາ ແລະ ສອບຖາມ ຫຼື ສັ່ງປື້ມຈາກຮ້ານຂາຍປື້ມດອກເກດໄດ້ ຜ່ານທາງ Facebook Messenger./p>


ເລືອກປື້ມເພື່ອສັ່ງ ຊື້ຍົກຕົວຢ່າງ: ຖ້າຫາທ່ານຕ້ອງການປື້ມຊື່ ພຣະໄຕປິດົກ ດັ່ງພາບທີ່ໃຊ້ເປັນຕົວຢ່າງລຸ່ມນີ້ໃຫ້ກົດເລືອກປື້ມດັ່ງກ່າວແລ້ວລະບົບຈະເຂົ້າຫານ້າປື້ມນັ້ນຫຼັງຈາກນັ້ນກໍພິມຊື້ປື້ມ ຫຼື ຈະກ໋ອບປີ່ຊື່ປື້ມແລ້ວວາງໃສ່ Facebook Messenger ໄດ້ເລີຍ

Scroll