ຕິດຕໍ່ດອດເກດ


ແບບຟອມຕິດຕໍ່

ທີ່ຕັ້ງຂອງ ຮ້ານ ຂາຍປື້ມດອດເກດ

ບ້ານໂພນຕ້ອງສະຫວາດ ຖະໜົນສີບຸນເຮືອງ, ໃກ້ໄຟແດງໂພນຕ້ອງ.ເມືອງ ຈັນທະບູລີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ , ຕູ້ ປ.ນ 230 (ໄປສະນີກາງ) ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.

  • Our business address is Ban Phontongsavath, Sibounhuaeng Road, P.O Box 230, Chanthabouly District, Vientiane Capital Lao PDR
  • 030 466-0096
  • Email: dokkedbook@gmail.com
Scroll