ປະເພດປື້ມ

ຕິດຕາມປື້ມໃໝ່ໄດ້ທີ່

ປັດຊະຍາ

 • grid
 • list
 • ປັດຊະຍາເລົ່າຈື້ ຂົງຈື້
  20,000 ₭

  ລະຫັດປື້ມ: #E-002276

  ສະຖານະ: ພ້ອມສົ່ງ

  ປັດຊະຍາ “ເລົ່າຈື້ ຂົງຈື້”,ແມ່ນໜຶ່ງໃນໜັງສືທີ່ເກົ່າແກ່ປະມານ 2 000 ກວ່າປີ ມີອິດທິພົນສູງສຸດຕໍ່ຊາວໂລກຕັ້ງແຕ່ອະດີດຈົນເຖິງປັດຈຸບັນ.ເຊິ່ງຮິບໂຮມໂດຍ: ຈິດວິຊານ ວາງຊຶຊາງວ່າງ. ໃນນີ້, ເວົ້າເຖິງຫຼັກທໍາມະຊາດ ແລະກົດເກນຂອງສັບພະສິ່ງໃນໂລກ, ຫຼັກທໍາຄໍາສອນ,ການປະພຶດ, ຄຸນນະທໍາ, ຈະລິຍະທໍາ, ຈາຮີດ ແລະແບບແຜນການດໍາເນີນຊີວິດ ການປະຕິບັດຕົນຢ່າງຖືກຕ້ອງຄອງທໍາ. ປຶ້ມປັດຊະຍາ ເລົ່າຈື້ ຂົງຈື້ ເປັນປຶ້ມທີ່ຊົງຄຸນຄ່າ ທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍຄໍາເວົ້າທີ່ຄົມຄາຍເປັນປິດສະໜາຊວນຄິດ.
 • ຕົ້ນຄິດປາຍຝັນ
  16,000 ₭

  ລະຫັດປື້ມ: #E-000124

  ສະຖານະ: ພ້ອມສົ່ງ

Scroll