ປະເພດປື້ມ

ຕິດຕາມປື້ມໃໝ່ໄດ້ທີ່

ຄວາມຮູ້ທົ່ວໄປ

 • grid
 • list
 • ເໜືອກວ່າການຮຽນເກັ່ງ
  25,000 ₭

  ລະຫັດປື້ມ: #E-003009

  ສະຖານະ: ພ້ອມສົ່ງ

 • ສ້າງຄວາມສຸກກາຍສຸກໃຈ
  15,000 ₭

  ລະຫັດປື້ມ: #E-002991

  ສະຖານະ: ພ້ອມສົ່ງ

 • ເຈົ້າເວົ້າໄດ້ ພິມເທື່ອທີ 2
  39,000 ₭

  ລະຫັດປື້ມ: #E-002962

  ສະຖານະ: ພ້ອມສົ່ງ

 • ຂໍ້ຄິດສອນໃຈໃນການດຳເນີນຊີວິດ
  50,000 ₭

  ລະຫັດປື້ມ: #E-002953

  ສະຖານະ: ພ້ອມສົ່ງ

  ຂໍ້ຄິດສອນໃຈໃນການດຳເນີນຊີວິດ ຂຽນ ແລະຮີບໂຮມໂດຍ: ສອນໄຊ ຄຸນມະນີ ເປັນປຶ້ມທີ່ມີເນື້ອຫາອຸດົມສົມບູນ, ສະທ້ອນເຖິງ ສິລະປະ ແລະສັດຈະທຳໃນການດຳລົງຊີວິດ. ທຸກບົດທຸກວັກ ແມ່ນເຕັມໄປດ້ວຍຂໍ້ຄິດດີໆ ໃນການກ້າວຜ່ານຄວາມທຸກ ກ້າວໄປສູ່ຊີວິດທີ່ມີແຕ່ຄວາມສຸກ ອັນສຸດແສນປະເສີດ.
 • ເລື່ອງໃຫຍ່ໃນໂລກນ້ອຍ
  40,000 ₭

  ລະຫັດປື້ມ: #E-002917

  ສະຖານະ: ພ້ອມສົ່ງ

  "“ເລື່ອງໃຫຍ່ໃນໂລກນ້ອຍ” ເຊິ່ງເປັນຜົນງານຂອງ ທ່ານ ວິລະສັກ ວິຣະວົງ. ປະເພດປຶ້ມຄວາມຮູ້ທົ່ວໄປກ່ຽວກັບວິທະຍາສາດ, ເໝາະສໍາລັບນັກຮຽນ ນັກສຶກສາ ແລະຄົນທົ່ວໄປ. ໃນເນື້ອເວົ້າເຖິງລະບົບຈັກກະວານ, ລະບົບສຸລິຍະ ແລະໂລກຂອງເຮົາ. ພ້ອມນັັ້ນ, ຍັງໄດ້ກວມເອົາບັນດາວິຊາຕ່າງໆທີ່ເຮົາໃຊ້ໃນຊີວິດປະຈໍາວັນເຊັ່ນ: ຄະນິດສາດ, ເຄມີ ແລະຟີຊິກສາດອີກດ້ວຍ. ນັບວ່າເປັນປຶ້ມທີ່ໜ້າສົນໃຈ ຫຼາຍຢ່າງທີ່ເຮົາບໍ່ເຄີຍຮູ້ມາກ່ອນ, ທີ່ໃຫ້ສາລະໜ້າຮູ້ ແລະມີໂຫຍດຫຼາຍຢ່າງແກ່ຜູ້ອ່ານ"
 • ຄິດແບບນັກທຸລະກິດ
  36,000 ₭

  ລະຫັດປື້ມ: #E-002916

  ສະຖານະ: ພ້ອມສົ່ງ

 • 30 ວິທີຄິດພິຊິດຄວາມສຳເລັດ
  55,000 ₭

  ລະຫັດປື້ມ: #E-002738

  ສະຖານະ: ພ້ອມສົ່ງ

   ພຽງແຕ່ຄິດຖືກທາງ ຜົນສຳເລັດກໍໃກ້ເຂົ້າມາແລ້ວເກືອບເຄິ່ງທາງ  ປຶ້ມ “30 ວິທີຄິດ ພິຊິດຄວາມສຳເລັດ” ຂອງ ອາເລັກ ພະມີສິດ ນັກທຸລະກິດມືໃໝ່ ທີ່ຕ້ອງການຢາກແບ່ງປັນຄວາມຮູ້ ແລະປະສົບການຂອງຕົນໃຫ້ກັບນັກອ່ານທັງຫຼາຍ.  ປຶ້ມຫົວນີ້ໄດ້ຮວບຮວມເອົາແນວຄິດ, ປະສົບການ, ວິທີການ ແລະແນວທາງໃນການພັດທະນາຕົນເອງໃຫ້ປະສົບຜົນສຳເລັດ ຈາກນັກທຸລະກິດ, ຈາກຜູ້ມີປະສົບການ, ຄູບາອາຈານຜູ້ເພິ່ນປະສົບຜົນສຳເລັດໃນຊີວິດ, ໜັງສືພິມ ແລະປຶ້ມຫຼາຍໆຫົວທີ່ເພິ່ນໄດ້ບັນທຶກໄວ້ແລ້ວ ມາໂຮມເຂົ້າໄວ້ໃນປຶ້ມຫົວນີ້ ເພື່ອໃຫ້ຜູ້ອ່ານໄດ້ຖອດຖອນບົດຮຽນ ແລະນຳໄປປັບໃຊ້ໃຫ້ເກີດປະໂຫຍດ ເພື່ອພັດທະນາຕົນເອງ.
 • ອ້າຍເອີ້ຍ! ນ້ອງແມ່ນແມ່ຍິງເດີ້
  20,000 ₭

  ລະຫັດປື້ມ: #E-002736

  ສະຖານະ: ພ້ອມສົ່ງ

 • ປະຫວັດວັດອິນແປງ
  15,000 ₭

  ລະຫັດປື້ມ: #E-002687

  ສະຖານະ: ພ້ອມສົ່ງ

 • Victory Arch
  15,000 ₭

  ລະຫັດປື້ມ: #E-002686

  ສະຖານະ: ພ້ອມສົ່ງ

 • ປະຕູໄຊ
  15,000 ₭

  ລະຫັດປື້ມ: #E-002685

  ສະຖານະ: ພ້ອມສົ່ງ

 • ຄວາມເຈັບປວດທີ່ສວຍງາມ
  35,000 ₭

  ລະຫັດປື້ມ: #E-002684

  ສະຖານະ: ພ້ອມສົ່ງ

 • ກວ່າຈະໄດ້ປະລິນຍາ
  35,000 ₭

  ລະຫັດປື້ມ: #E-002682

  ສະຖານະ: ພ້ອມສົ່ງ

 • 1,000 ລ້ານເຈົ້າກໍເຮັດໄດ້
  35,000 ₭

  ລະຫັດປື້ມ: #E-002651

  ສະຖານະ: ພ້ອມສົ່ງ

   “ເງິນ” ບໍ່ແມ່ນທຸກຢ່າງຂອງຊີວິດ ແຕ່ເງິນກໍເປັນປັດໄຈສຳຄັນໃນການໃຊ້ຊີວິດ  ປັດຈຸບັນນີ້ “ເງິນ” ເປັນສິ່ງທີ່ຫາຍາກ, ຄົນໃນສັງຄົມລ້ວນແຕ່ຕັ້ງໜ້າແຂ່ງຂັນກັນຊອກຫາເງິນຈາກໜ້າວຽກຕ່າງໆ ເຊິ່ງບາງຄົນກໍມີລາຍໄດ້ໜ້ອຍ ບາງຄົນກໍມີລາຍໄດ້ດີ ມີເງິນຫຼາຍ. ດັ່ງນັ້ນ, ການບໍລິຫານ ແລະການວາງແຜນທາງການເງິນຈຶ່ງເປັນສິ່ງທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດ.  ປຶ້ມ “ຫາເງິນໄດ້ ໃຊ້ເງິນເປັນ 1,000 ລ້ານ ເຈົ້າກໍເຮັດໄດ້” ຂອງ ສອນລໍ່ ໂຊ້ຕຸກີ ເໝາະສົມກັບໄວໜຸ່ມທີ່ກຳລັງມີຄວາມຄິດຢາກສ້າງເນື້ອສ້າງຕົວ ແລະຢາກສ້າງຄອບຄົວໃຫ້ມີຄວາມຮັ່ງມີສີສຸກຢ່າງຍິ່ງ. ເພາະວ່າເພິ່ນ ໄດ້ນຳເອົາຄວາມຮູ້ທາງການເງິນມາແບ່ງປັນ ແລະຖ່າຍທອດໄວ້ໃນປຶ້ມຫົວນີ້ ເຊັ່ນ: ວິທີການນຳໃຊ້ເງິນ, ການເກັບອົດອອມເງິນ, ການໝູນເງິນ ຕະຫຼອດຮອດການສ້າງລາຍຮັບ, ວາງແຜນລາຍຈ່າຍໃຫ້ຖືກວິທີ ເພື່ອຄວາມເຂັ້ມແຂງທາງການເງິນຂອງທຸກທ່ານ.
 • ຂຽນຊີວິດ ພິຊິດຝັນ
  40,000 ₭

  ລະຫັດປື້ມ: #E-002643

  ສະຖານະ: ພ້ອມສົ່ງ

Scroll