ປະເພດປື້ມ

ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງລັດລາວ

62,000 ₭ ນໍ້າໜັກ 0.20 kg

ສະຖານະຂອງປື້ມ: ພ້ອມສົ່ງ

ຜູ້ຂຽນ ພົງສະຫວັດ ບຸບຜາ
ຜູ້ຈຳໜ່າຍ ສະຖາບັນການຕ່າງປະເທດ
ພີມຄັ້ງທີ່ 2
ພີມປີ 2005
Scroll