ປະເພດປື້ມ

ປະທານ ຄຳໄຕ ສີພັນດອນ ກັບແນວຄິດຊີ້ນໍາຕໍ່ວຽກງານການພົວພັນກັບຕ່າງປະເທດ

36,000 ₭ ນໍ້າໜັກ 0.10 kg

ສະຖານະຂອງປື້ມ: ພ້ອມສົ່ງ

ຜູ້ຂຽນ ສະຖາບັນການຕ່າງປະເທດ
ຜູ້ຈຳໜ່າຍ ສະຖາບັນການຕ່າງປະເທດ
ພີມຄັ້ງທີ່ 1
ພີມປີ 2020
Scroll