ປະເພດປື້ມ

ປະຫວັດສາດການພົວພັນການທູດ

75,000 ₭ ນໍ້າໜັກ 0.30 kg

ສະຖານະຂອງປື້ມ: ພ້ອມສົ່ງ

ຜູ້ຂຽນ ສະຖາບັນການຕ່າງປະເທດ
ຜູ້ຈຳໜ່າຍ ສະຖາບັນການຕ່າງປະເທດ
ພີມຄັ້ງທີ່ 1
ພີມປີ 2009
Scroll