ປະເພດປື້ມ

ຮັກລາວຂ້າງດຽວ

60,000 ₭ ນໍ້າໜັກ 0.25 kg

ສະຖານະຂອງປື້ມ: ພ້ອມສົ່ງ

ຜູ້ຂຽນ ດວງເດືອນ ບຸນຍາວົງ
ຜູ້ຈຳໜ່າຍ ທ່ານ ນາງ ດວງເດືອນ ບຸນຍາວົງ 20 %
ພີມຄັ້ງທີ່ 1
ພີມປີ 2017
Scroll