ປະເພດປື້ມ

ສານລຶບພະສູນ

70,000 ₭ ນໍ້າໜັກ 0.45 kg

ສະຖານະຂອງປື້ມ: ພ້ອມສົ່ງ

ຜູ້ຂຽນ ພາກ ພາສາລາວ-ວັນນະຄະດີ
ຜູ້ຈຳໜ່າຍ ອາຈານ ດາລາວັນ ພອນແກ້ວ
ພີມຄັ້ງທີ່ 0
ພີມປີ 0
Scroll