ປະເພດປື້ມ

ໝຽວຊ່າຂວັນໃຈມະຫາຊົນ

48,000 ₭ ນໍ້າໜັກ 0.20 kg

ສະຖານະຂອງປື້ມ: ພ້ອມສົ່ງ

ຜູ້ຂຽນ ພັກຣາພອນ ສັງພວງທອງ
ຜູ້ຈຳໜ່າຍ Amarin
ພີມຄັ້ງທີ່ 1
ພີມປີ 2016
Scroll