ປະເພດປື້ມ

ແມງໄມ້ຢູ່ທຸກແຫ່ງ

45,000 ₭ ນໍ້າໜັກ 0.40 kg

ສະຖານະຂອງປື້ມ: ພ້ອມສົ່ງ

ຜູ້ຂຽນ ຈອນ ຈີ ເອສ ເບີຕັນ
ຜູ້ຈຳໜ່າຍ ອາຈານ ດາລາວັນ ພອນແກ້ວ
ພີມຄັ້ງທີ່ 1
ພີມປີ 2016
Scroll