ປະເພດປື້ມ

ການຖະໜອມອາຫານ

24,000 ₭ ນໍ້າໜັກ 0.25 kg

ສະຖານະຂອງປື້ມ: ສິນຄ້າໝົດ

ຜູ້ຂຽນ ນິດດາ ຫົງວິວັນ
ຜູ້ຈຳໜ່າຍ ອາຈານ ດາລາວັນ ພອນແກ້ວ
ພີມຄັ້ງທີ່ 10
ພີມປີ 2010
Scroll