ປະເພດປື້ມ

ຜະຈົນໂລກຮ້າຍຈາກພາວະຮ້ອນເກີນຂອງຮ່າງກາຍ

22,000 ₭ ນໍ້າໜັກ 0.20 kg

ສະຖານະຂອງປື້ມ: ພ້ອມສົ່ງ

ຜູ້ຂຽນ ນິດດາ ຫົງວິວັນ
ຜູ້ຈຳໜ່າຍ ອາຈານ ດາລາວັນ ພອນແກ້ວ
ພີມຄັ້ງທີ່ 1
ພີມປີ 2010
Scroll