ປະເພດປື້ມ

ຕຳລາຄົວກິນລາວຂອງ ເພັຽສິງ

60,000 ₭ ນໍ້າໜັກ 0.20 kg

ສະຖານະຂອງປື້ມ: ສິນຄ້າໝົດ

ຜູ້ຂຽນ ບຸສບົງ ສຸວັນນະວົງ
ຜູ້ຈຳໜ່າຍ ອາຈານ ດາລາວັນ ພອນແກ້ວ
ພີມຄັ້ງທີ່ 1
ພີມປີ 2002
Scroll