ປະເພດປື້ມ

ຜີຫຼອກ

15,000 ₭ ນໍ້າໜັກ 0.10 kg

ສະຖານະຂອງປື້ມ: ສິນຄ້າໝົດ

ຜູ້ຂຽນ ພັນນາລີ ເທບພະວົງສາ
ຜູ້ຈຳໜ່າຍ ສຳນັກພິມ ໄວເດັກ
ພີມຄັ້ງທີ່ 4
ພີມປີ 2007
Scroll