ປະເພດປື້ມ

ເມື່ອແມ່ເຂົ້າຄຸກ

20,000 ₭ ນໍ້າໜັກ 0.10 kg

ສະຖານະຂອງປື້ມ: ພ້ອມສົ່ງ

ຜູ້ຂຽນ ທ່ານ ນາງ ດວງເດືອນ ບຸນຍາວົງ
ຜູ້ຈຳໜ່າຍ ທ່ານ ນາງ ດວງເດືອນ ບຸນຍາວົງ 40 %
ພີມຄັ້ງທີ່ 1
ພີມປີ 2000
Scroll