ປະເພດປື້ມ

ສິນໄຊ ເຫຼັ້ມດຽວຈົບ

35,000 ₭ ນໍ້າໜັກ 0.20 kg

ສະຖານະຂອງປື້ມ: ພ້ອມສົ່ງ

ຜູ້ຂຽນ ປາງຄໍາ
ຜູ້ຈຳໜ່າຍ ທ່ານ ນາງ ດວງເດືອນ ບຸນຍາວົງ 40 %
ພີມຄັ້ງທີ່ 6
ພີມປີ 2010
Scroll