ປະເພດປື້ມ

ທ້າວ ນ້ອຍ

75,000 ₭ ນໍ້າໜັກ 0.15 kg

ສະຖານະຂອງປື້ມ: ສິນຄ້າໝົດ

ຜູ້ຂຽນ ທ່ານ ສີສະຫຼຽວ ສະແຫວງສືກສາ
ຜູ້ຈຳໜ່າຍ ອາຈານ ດາລາວັນ ພອນແກ້ວ
ພີມຄັ້ງທີ່ 2
ພີມປີ 2015
Scroll