ປະເພດປື້ມ

ສິລະປະການເອົາຊະນະໃຈຄົນ

35,000 ₭ ນໍ້າໜັກ 0.15 kg

ສະຖານະຂອງປື້ມ: ພ້ອມສົ່ງ

ຜູ້ຂຽນ ທ່ານ ສີສະເຫວີຍ ຈັນທະວີສັກ
ຜູ້ຈຳໜ່າຍ ທ່ານ ສີສະເຫວີຍ ຈັນທະວີສັກ
ພີມຄັ້ງທີ່ 1
ພີມປີ 2013
Scroll