ປະເພດປື້ມ

ສູດສໍາເລັດຜູ້ບໍລິຫານຍຸກໃໝ່

35,000 ₭ ນໍ້າໜັກ 0.25 kg

ສະຖານະຂອງປື້ມ: ສິນຄ້າໝົດ

ຜູ້ຂຽນ ທ່ານ ກາບແກ້ວ ທໍາມະວົງ
ຜູ້ຈຳໜ່າຍ ທ່ານ ກາບແກ້ວ ທໍາມະວົງ
ພີມຄັ້ງທີ່ 4
ພີມປີ 2016
Scroll